WALNE ZEBRANIE

Drukuj
Odsłony: 7705
Walne zebranie  członków stowarzyszenia JACHT KLUBU PORTOWIEC GDAŃSK

 
 
Szanowni Państwo
Zapraszamy na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia  JK Portowiec Gdański w dniu:
23 maja 2019r.,
godz. 17.30 (I termin),
godz. 17.45  ( II Termin).
 
Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 
Zarząd JK Portowiec

 

ZARZĄD JACHTKLUBU „PORTOWIEC” GDAŃSK ZAPRASZA CZŁONKÓW KLUBU NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.05.2019 R,

GODZ. 17.30 (I TERMIN), 17.45 (II TERMIN)

HALA „A” I P. p.u.t. „PORT-TRANS” GDAŃSK UL. ŚNIEŻNA 1

 

 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie członków Jachtklubu.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku zebrania.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.
 12. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
 13. Wybór Komandora Jachtklubu „Portowiec” na kadencję 2019-2023.
 14. Wybór członków Zarządu Jachtklubu „Portowiec” na kadencję 2019-2023.
 15. Wybór Komisji Rewizyjnej J.K. „Portowiec” na kadencję 2019-2023.
 16. Zgłaszanie uchwał i wniosków do Komisji Uchwal i Wniosków.
 17. Rozpatrywanie uchwał i wniosków – głosowanie.
 18. Dyskusja na programem działania J.K. „Portowiec” na lata 2019-2023.
 19. Zamknięcie zebrania.

 

   

  V-ce Komandor                                         Komandor J.K. „Portowiec”

Piotr Kropidłowski                                            Ireneusz Gordon

 

 

 

Joomla Themes designed by Web Hosting Top