WALNE ZEBRANIE 26.04.2018r.

Drukuj
Odsłony: 13713
Walne zebranie  członków stowarzyszenia JACHT KLUBU PORTOWIEC GDAŃSK

 
 

Zarząd Jachtlubu "Portowiec" GDAŃSK  zaprasza członków klubu na walne sprawozdawcze zebranie, w dniu 26 kwietnia (czwartek)  godz. 17:00 (I termin), 17.30 (II termin) w sali konferencyjnej Port-Trans ul. Śnieżna 1.

 

Proponowany porządek dnia poniżej poniżej

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie członków Jachtklubu.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór protokolanta zebrania
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Przyjęcie porządku zebrania
 7. Sprawozdanie Zarządu Klubu za 2017 r. Preliminarz na lata 2018-2020
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego .
 12. Zgłaszanie uchwał i wniosków do komisji uchwał i wniosków
 13. Dyskusja i przyjęcie uchwały o zmianie Statutu klubu – treści Art. 14 pkt. 5 i 6 wydłużającej kadencję obecnego  Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej z dwóch do czterech lat z mocą obowiązywania na kadencję 2016-2020.
 14. Dyskusja nad programem działania J.K. Portowiec na lata 2018-2020
 15. Wolne wnioski, sprawy wniesione, dyskusja
 16. Zamknięcie zebrania
Joomla Themes designed by Web Hosting Top