Ranking sterników w sezonie 2007

Drukuj
Odsłony: 33206

Poniżej zamieszczone są rankingi: 1, 2- odzwierciedlający wewnątrzklubową rywalizację w poszczególnych klasach, 3,4 i 5- obrazujące starty sterników JK "Portowiec" w Pucharze Jezior Wdzydzkich 2007. 

Daty w zestawieniach odnoszą się do regat, których szczegóły znajdują się w terminarzu.
Punktacja regat: 1m-100pkt, 2m-94pkt, 3m-88pkt, 4m-84pkt, 5m-80pkt, 6m-78pkt, 7m-76pkt, 8m-74pkt, 9m-72pkt, 10m-70pkt, 11m-69pkt, i kolejne miejsca o 1pkt mniej.

Zobacz rankingi archiwalne: sezon 2005.sezon 2006.

 
1. Ranking sterników JK "Portowiec" w sezonie 2007 -klasa Omega
Nazwisko i imię 01.05 19.05 26.05 16.06 23.06 07.07 21.07 04.08 25.08 06.10 Punkty Miejsce
Musielak Grzegorz 3 1 1 - 1 1 1 1 1 1 800 1
Kropidłowski Piotr 1 4 7 - 5 2 2 2 2 7 716 2
Szychalewski Tomasz 5 3 3 - 4 - 3 5 3 2 690 3
Ćwikliński Dariusz 2 6 4 - 2 3 - 6 6 3 682 4
Borzyszkowski Jacek 7 8 6 - 7 - 6 7 7 5 614 5
Guziński Kazimierz 6 9 5 - 3 - - 8 8 8 540 6
Kozak Józef - 7 - - 6 - 7 9 - 6 380 7
Gordon Ireneusz - - - - - - 5 4 5 9 316 8
Budnik Mirosław - - 2 - - - 4 3 - - 266 9
Wątrowicz Grzegorz 4 - - - - - - - 4 - 168 10
Kunze Sławomir - 5 - - - - - - - - 80 11

Do obliczeń, powyżej 4 imprez, nie uwzględniany jest najgorszy występ (powyżej 8 -nasłabsze dwie imprezy)

 
2. Ranking sterników JK "Portowiec" w sezonie 2007 -klasa Optimist
Nazwisko i imię 19.05 23.06 07.07 21.07 04.08 25.08 06.10 Punkty Miejsce
Ćwikliński Artur 2 - 1 2 2 2 2 570 1
Polit Fabian 1 - - 1 1 1 1 500 2
Guzińska Monika 4 - - 1 3 4 4 440 3
Guziński Marek 3 - - 3 4 3 3 436 4

Do obliczeń, powyżej 4 imprez, nie uwzględniany jest najgorszy występ (powyżej 8 -nasłabsze dwie imprezy)

 
3. Ranking sterników w Pucharze Jezior Wdzydzkich 2007 -klasa Omega
Nazwisko i imię Nr start. Jacht 01.05 26.05 23.06 07.07 21.07 04.08 25.08 Punkty Miejsce
Musielak Grzegorz 502 "Warrior" 4 1 2 2 1 2 2 482 1
Wirkijowski Tadeusz 524 POL 481 2 9 3 1 3 3 1 470 2
Kropidłowski Piotr - "Ocean Sail" 1 9 8 3 2 4 3 454 3
Ćwikliński Dariusz 503 "Pasat" 3 6 5 4 - 9 10 402 3
Szychalewski Tomasz 523 "Kormoran" 6 4 7 - 4 8 6 400 5
Kloka Cezary - "Jola" 10 5 10 6 6 12 9 378 6
Guziński Kazimierz - "Żaba" 8 7 6 - - 13 15 360 7
Borzyszkowski Jacek 505 "Luna" 9 8 12 - 8 10 11 359 8
Komasiński Michał - "Activitas" 7 - 1 - - 6 4 338 9
Kozak Józef 507 "Cosa" - - 11 - 12 14 5 283 11
Budnik Mirosław 508 "Akra" - 2 - - 5 5 - 254 12
Gordon Ireneusz 504 "Mefisto" - - - - 7 7 8 226 13
Wątrowicz Grzegorz 508 "Akra" 5 - - - - - 7 156 14
Wątrowicz Andrzej 508 "Akra" - - 4 - - - - 84 20

Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróźnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"

 
4. Ranking sterników w Pucharze Jezior Wdzydzkich 2007 -klasa TR
Nazwisko i imię Nr start. Jacht 01.05 26.05 23.06 07.07 21.07 04.08 25.08 Punkty Miejsce
Ołtarzewski Łukasz 405 "Kubuś Pan" - 1 5 1 2 2 1 488 1
Skiba Tomasz 409 "Toka 2" 2 - 1 2 1 3 4 476 2
Zyskowski Jacek 406 Motor Centrum 1 4 2 - 3 5 3 454 3
Lemieszek Andrzej 415 "RX-25" 4 3 3 - - 6 5 418 4
Leman Andrzej 422 "Przyjaciel" - 2 4 - - 1 2 372 5
Zagraba Grzegorz 444 "Simply" 3 5 - - 4 4 - 336 6

Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróżnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"

 
5. Ranking sterników w Pucharze Jezior Wdzydzkich 2007 -klasa Sport
Nazwisko i imię Nr start. Jacht 01.05 26.05 23.06 07.07 21.07 04.08 25.08 Punkty Miejsce
Gwizdła Sebastian 777 470 1 2 1 1 2 4 2 488 1
Musielak Michał 701 470 2 4 - 2 4 3 7 444 2
Paszko Łukasz 702 "Strale" - 3 3 - 3 5 8 418 3
Krause Maciej 769 470 Mami - 5 2 - 5 6 - 332 4
Jankowski Maciej - Tempest - - - - 1 1 - 200 5
Kopyłowicz Filip 762 470 - 1 - - - - - 100 6

Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróżnieni są 
członkowie Jachtklubu "Portowiec"